Honeybeedesign designer både logoer og grafiske profiler.

Logoen er bedriftens identitet, sett både utenfra og innenfra. Brukt riktig kan den bli et meget verdifullt aktivum.

En god logo skal etterlate en umiddelbar følelse av at avsenderen ønsker å utrette noe. Designet avgjør om den er lett å kjenne igjen.

Logoen må være fleksibel og kunne brukes på alt fra visittkort til store bannere. Den må også være enkel og unik. På den måten vil den bli husket.

Vi lager din firmaprofil eller oppdaterer/viderutvikler den allerede eksisterende.

logodesign

Vi designet logo for Vestigård Landbruk

logodesign

Logoen skulle benyttes på blant annet honning-glass så vi la inn en skisse på et glass for å se hvordan den ville ta seg ut…

logodesign

De ferdige glassene ble pakket inn i folie fra kunde og videre til forbruker:-)

Et utvalg andre logoer vi har laget

logoer