En veldesignet bok kan være et vakkert og varig objekt. Og dessuten et tungt visittkort som fanger interesse!

Et gjennomtenkt bokdesign gjør boken mer attraktiv å lese og mer attraktiv å ta vare på.

Det ligger gjerne et stort og tidkrevende arbeid bak tekster og illustrasjoner. I noen tilfeller kan forfatteren eller utgiveren bruke to-tre år, eller mer, før alt er på plass. Derfor vil det være mest naturlig å presentere innholdet på en måte som gir leseren lyst til å bruke tid på boken.

Bokdesign handler om helhet. Foruten omslagsdesign og grafiske elementer, skal alt innhold presenteres på en systematisk ryddig og oversiktlig måte.

Honeybeedesign har erfaring med flere bokprosjekter. Alt det grafiske arbeidet FØR selve trykkingen, utføres hos oss. I et bokprosjekt vil Honeybeedesign derfor være bindeleddet mellom utgiver/oppdragsgiver og trykkeriet. Honeybeedesign koordinerer det hele. Bøkene leveres til slutt på ønsket adresse.

En bok kan selvfølgelig også presenteres digitalt. Det er ikke uvanlig at f.eks en jubileumsbok fra en bedrift, gjøres tilgjengelig på en nettside, parallelt med publisering av den håndfaste utgaven.

Filmen under er full av inspirasjon for deg som liker bokdesign:-)

bok, jubileumsbok
Norges eldste bryggeri – 180 år.

Historien om bryggeriet som er det eldste i Norge og også en landskjent bedrift.

Boken var i salg hos Norli, Notabene og Ark.