Performance marketing er en kostnadseffektiv måte å jobbe på i digitale kanaler. Det handler om målbar markedsføring der resultatene styrer aktiviteten.Vi kan for eksempel bistå med Digital markedsføring, Søkemotormarkedsføring, Optimalisering for Google, Google annonsering, Web analyse, Digital strategi og Kampanjesider. Presis måling av konkrete resultater, kontinuerlig testing og kontinuerlig optimalisering av kampanjene gjennom hele kampanjeperioden er basisen for Performance Marketing.

Det er en fordel med fleksibilitet i markedsbudsjettet når man driver med Performance Marketing dvs man setter gjerne en ramme/budsjett per dag, eller uke, men flytter gjerne rundt på budsjett mellom forskjellige medier og kampanjer basert på de resultatene som genereres. Alle markedsaktivitetene blir dermed mye mer målrettet og resultatorientert.

Performance marketing handler om systematiske forbedringer for å oppnå stadig bedre resultater – ta gjerne kontakt med oss for optimalisering av dine investeringer i markedsføring.