En grafisk profil eller en visuell identitet skal være gjennomført. Det vil si at alt fra visittkort, brosjyrer til nettsider og sosiale media har en synlig profil og en «rød tråd» for gjenkjennelse. Det er gjennom den grafiske profilen alt fra fargevalg, elementer og logo er nødt til å ha en sammenheng. Da bygger du identitet og presenterer deg godt i markedet.

En grafisk profil er ganske enkelt en samling maler der logo, farger, fonter, format, papir og størrelser blir nedtegnet. Kun på denne måten vil bildet av ditt firma strømlinjeformes. Gjennom bruk av designmaler, grafisk profilhåndbok m.m. trenger du ikke finne opp hjulet på nytt hver gang du skal lage noe, dette vil på sikt vil kunne gi din bedrift gode økonomiske gevinster.

En god grafisk profil resulterer i at markedet raskt får et godt og sannsynligvis riktig inntrykk av bedriften. Dette fører til økt interesse for å ta kontakt og handle. Vi utvikler grafisk profil for deg eller fornyer/viderefører den gamle.